czwartek, 5 lutego 2009

Skandynawia


Skandynawia - region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię. Obejmuje część z krajów nordyckich.
Czasem w mediach, biorąc pod uwagę wpływy szwedzkie, do Skandynawii zalicza się Islandię, Finlandię oraz Estonię, niekiedy też Łotwę, a nawet Litwę. W samych krajach nordyckich za Skandynawię uważa się jednak tylko trzy kraje.
Choć ze ściśle geograficznego punktu widzenia termin Skandynawia odnosi się do krajów położonych na Półwyspie Skandynawskim (tj. Szwecji i Norwegii), pojęcie to tradycyjnie rozciąga się też na Danię, ponieważ te trzy kraje powiązane są więzami historycznymi (unia kalmarska) i kulturowymi (mitologia nordycka, języki skandynawskie, wikingowie, luteranizm, nazwą waluty - pozostałość po unii walutowej).
Z krajów skandynawskich wywodzili się Wikingowie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz